El territori Ranxo salta les fronteres del gravel

Carlos Verona i Marta Romeu han brillat en la Hutchinson Ranxo, últim capítol…