KLASSMARK SEGUEIX REDUINT I COMPENSANT LES EMISSIONS GENERADES 

El grup reafirma la seva responsabilitat i compromís mediambiental a través d’un comunicat

Klassmark compensa voluntàriament 400 tCO2 gràcies a l’ajuda de la seva comunitat

El model organitzatiu de Klassmark, una dels referents en l’organització d’esdeveniments esportius outdoor, segueix basant-se en un model sostenible i respectuós amb el medi ambient. En aquesta línia, una de les seves grans prioritats és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades directament i indirectament per la seva activitat, al mateix temps que compensa voluntàriament la seva petjada de carboni. Aquest compromís queda palpés en el comunicat que han emès, on adjunten el certificat oficial d’una compensació de 400 tones de CO2 en un projecte d’energia verda. Això no seria possible sense la comprensió i la col·laboració de tots els seus participants.

El compromís mediambiental de Klassmark és l’eix central de tots els nostres esdeveniments, on un fort protocol d’actuació regeix totes les accions. Moltes d’elles estan enfocades a reduir la petjada de carboni. Aquest hauria de ser un dels grans reptes de la humanitat, de tota societat i, conseqüentment, de qualsevol empresa independentment del sector. Tots hauríem de treballar per disminuir els gasos d’efecte hivernacle que generem i llancem a l’atmosfera. No és tasca fàcil. Sovint reduir la petjada de carboni és una qüestió econòmica. Treballar amb proveïdors locals, consumir energia verda i renovable, apostar per materials orgànics, eliminar el plàstic i un llarg etcètera; pot suposar un cost més elevat. Per aquest motiu, som conscients que no hauríem disminuït la nostra cadena d’emissió sense la implicació i la comprensió de tots els nostres participants. 

No podem negar la realitat. Tots convivim sota una mateixa atmosfera i els gasos d’efecte hivernacle afecten i afectaran a tot el planeta. Per aquest motiu, és crucial que els països emergents apostin per energies netes i no caure en l’error de desenvolupar-se mitjançant combustibles fòssils com els actuals del primer món. A petita escala, les compensacions per part d’organitzadors d’esdeveniments, així com gran part de sector de la nostra societat, són voluntàries. No obstant això, creiem que tenim el deure de fer-ho. Per aquest motiu, Klassmark compensa totes les emissions, tant les generades directament com organitzadors com la de mobilitat dels nostres proveïdors i participants, a ABAST 3. Aquesta compensació voluntària es transforma en NET0, fet que considerem que hauria de ser obligatori per a tots els organitzadors.

Per mesurar l’impacte dels nostres esdeveniments hem de tenir molt clar dos eixos d’actuació. El primer és treballar en el medi, limitant la participació per no alterar ni erosionar els ecosistemes. El segon és controlant les emissions generades. Et posarem un exemple pràctic per entendre-ho millor. Un esdeveniment pot reunir tots els requisits mediambientals, però si la samarreta, l’obsequi o el menjar que es proporciona en els avituallaments no són de proximitat i provenen de lluny, el nivell d’emissió de CO2 real serà molt més elevat. No podem caure en aquesta trampa. Té més petjada de carboni una samarreta orgànica d’origen xinès que una samarreta de polièster nacional. Té més petjada de carboni un esdeveniment sense samarreta ni residus però amb participació estrangera, que un esdeveniment amb plàstics i proveïdors internacionals però amb participants locals. Nosaltres treballem per equilibrar ambdues línies.

Si una cosa té clara Klassmark és que reduir, compensar i assolir el NET0 és la nostra responsabilitat. Per aquest motiu, hem tornat a comprar un crèdit per compensar les emissions directes i indirectes generades pels nostres esdeveniments la darrera temporada. Concretament 400 tCO2 a ABAST 3. Aquest inclou totes les emissions indirectes que es produeixen en la cadena de valor d’una empresa declarant. Per distingir clarament entre les categories d’abast 2 i 3, l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) descriu les emissions d’abast 3 com «el resultat de les activitats dels actius que no són propietat de l’organització informant ni estan sota el seu control, però sobre els quals l’organització exerceix un impacte indirecte en la seva cadena de valor».

Per calcular el volum de les nostres emissions realitzem enquestes i comptabilitzem els vehicles i l’origen dels nostres participants, així com estudiar meticulosament l’origen dels nostres productes, proveïdors i energia consumida. Som conscients que no deixarem de moure’ns i d’emetre d’un dia per l’altre. No obstant això, aquesta compensació no és un ‘vale todo’. És per aquest motiu que per a la pròxima temporada premiarem tots els participants que es desplacin compartint vehicle o en mobilitat sostenible.

Les 400 tCO2 s’han compensat en un projecte a Madhya Pradesh, una regió de l’Índia, que aprofita el potencial d’energia eòlica disponible per generar energia neta. L’activitat del projecte instal·larà i operarà 5 generadors d’aerogeneradors (WTG) sofisticats i d’última generació que constaran de 4*2000kW i 1*1500kW amb una capacitat instal·lada agregada de 9,5 MW. El projecte generarà aproximadament 18470 MWh d’electricitat a l’any.”

Klassmark segueix ferm en la seva línea. Aquest és el certificat oficial de la compensació de 400 tones de CO2 per finançar un projecte d’energeia eólica, és a dir, que utilizar el vent per produir energia neta i verda.  Aquesta compensació equival a plantar 2400 arbres o retirar 272 cotxes.

Si vols conèixer més a fons el projecte, consulta aquest ENLLAÇ.