Avís legal

El lloc web i el domini klassmark.com corresponen a Gerard Freixes Tarragona, actuant com a professional autònom, titular de KLASSMARK (d’ara endavant KLASSMARK), amb NIF ***3652*-*, adreça postal al Carrer Can Pau Birol, 35 de Girona (CP 17005) i correu electrònic info @ klassmark.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (d’ara endavant els continguts), pertanyen a KLASSMARK oa tercers que n’han autoritzat l’ús. KLASSMARK presenta aquests continguts per informar de les vostres activitats i serveis. KLASSMARK autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de manera clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web, caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web https://www.klassmark.com. KLASSMARK es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena a https://www.klassmark.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Encara que KLASSMARK actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna donació o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això KLASSMARK manifesta que les referències dels esdeveniments, activitats i serveis que es presenten al vostre lloc web tenen una funció orientativa i no obliguin KLASSMARK fins a la formalització expressa d’una inscripció.
KLASSMARK es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web.
KLASSMARK no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica la plena acceptació dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de lEstat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.